Dětský soubor Heleny Salichové

Dětský soubor Heleny Salichové

14. – 16. 8. Folklor bez hranic

Ve středu trénink.

Ve čtvrtek a pátek předpokládám vystoupení.

Akce