Dětský soubor Heleny Salichové

Dětský soubor Heleny Salichové

Skupiny

Kalamajky

Chlapci a děvčata zhruba od 4,5 do 7 let. Na zkouškách si hodně hrajeme a postupně se učíme říkadlům, popěvkům, písním, tanečním hrám a jednoduchým tancům našeho regionu.
Zkoušky probíhají ve středu od 16.00 do 17.00 na kolejích VŠB blok E, místnost 011.

Slezáček 1, Slezáček 2 a Synci

Děti starší sedmi let jsou rozděleny do tří skupin:

  • Slezáček 1 – děvčata od 11 do 15 let
  • Slezáček 2 – děvčata 7 – 10 let
  • Synci – chlapci 7 – 15 let

Základem zkoušky dětí od 7 let je pohybová a taneční průprava, postupné zvládnutí držení těla, tanečních kroků a tanců z Opavského Slezska, ale také zpěvu a projevu na pódiu.
Zkoušky probíhají v úterý od 16.30 do 18.30 na kolejích Vysoké školy Báňské,  blok E místnost 132 pro všechny společně, ve středu od 17.00 do 18.00 se střídají ob týden Slezaček 2 a Slezaček 1 + Synci nebo dle potřeby v sále 011.

Děti rozdělujeme nejen podle věku, ale i podle umu.