O souboru

Dětský soubor Heleny Salichové vznikl v roce 1985 jako součást dospělého  folklorního souboru – Slezského souboru Heleny Salichové. Kolektiv tvoří přes 40 dětí do 15 let, které jsou rozděleny podle umu a věku do tří skupin.

O rozvíjení lidového cítění a o taneční a pohybový rozvoj dětí se starají zkušení tanečníci dospělé části souboru.

Za dobu činnosti DSHS prošlo jeho kolektivem již na stovky dětí, z nichž mnohé pokračují ve svém tanečním rozvoji v dospělé části souboru.

Soubor zpracovává taneční a hudební folklór Opavského Slezska (zvláště pak bývalých i současných vesnic: Svinov, Třebovice, Poruba, Klimkovice, Krásné Pole, Kyjovice). Samotný charakter krajiny nepopíratelně vtisknul opavskému tanci rysy lyričnosti a niternosti. Industrializace našeho kraje v 19. století spolu s přílivem nových pracovních příležitostí však přinesla mnoho nových prvků. Čistota a bohatství kořenů lidovosti se poznenáhlu ztrácela. Proto bylo pro etnografy nesmírně náročné zapsat, analyzovat a oživit tradice, které tomuto kraji patří. Největší zásluhu na uchování fragmentů tanečního umění měla PHDr. Hana Podešvová, CSc., jejíž materiál náš folklorní soubor zpracovává.

Hudební úpravy jsou z dílny hudebního skladatele Jaromíra Dadáka, který je, vedle Hany Podešvové, dalším ze zakladatelů souboru.


Akce