Dětský soubor Heleny Salichové

Dětský soubor Heleny Salichové

2. 12. Rozsvěcení vánočního stromu v Třebovicích

16:30 Třebovický park