Dětský soubor Heleny Salichové

Dětský soubor Heleny Salichové

15. – 22. 7. – Tábor v Radkově

Jako tradičně i letos si užijeme léto pod stanem. V únoru očekávejte bližší informace.

Akce

21. 2. – Masopust

Jako pravidělně se zúčastníme Masopustu pořádaného Ostravským muzeem na Masarykově náměstí. Vystoupíme v programu a zúčastníme se průvodu.