Dětský soubor Heleny Salichové

27. 5. – Den dětí s MC Krteček

Vystoupení bude odpoledne na Martinovském hřišti (ulice Na Svobodě)

Akce

23. 6. Lidé lidem

Vystoupení na akci Lidé lidem 2022 v Komenského sadech v Ostravě v dopoledních hodinách.